Wat doe je bij een kettingbotsing?

Wat doe je bij een kettingbotsing?

11 augustus 2022 Uit Door Lise

Het gebeurt niet vaak dat je een kettingbotsing mee zult maken, dit overkomt immers weinig mensen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, daarom is het goed om wel op de hoogte te zijn wat je moet doen, mocht je dit overkomen. Wie is de schuldige bij een kettingbotsing? Wie is er aansprakelijk bij een kettingbotsing? Waarom schakel je een letsel advocaat in bij een botsing? We hebben het voor je uitgezocht in dit artikel, lees snel verder.

Wie is de schuldige bij een kettingbotsing?

Een kettingbotsing is een aanrijding waarbij er drie of meerdere automobilisten achterop elkaar klappen. Welke bestuurder is er dan aansprakelijk als je dit overkomt? Om deze vraag te beantwoorden, kijk je in de wet. Daar staat dit namelijk in genoteerd. In artikel zes van de Wegenverkeerswet staat er opgenomen dat verkeersdeelnemers moeten voorkomen dat ze een verkeersongeval veroorzaken. In artikel vijf staat dat het verboden is om je als verkeersdeelnemer gevaarlijk te gedragen op de weg. En in artikel negen staat dat een bestuurder ervoor moet zorgen dat het voertuig vroegtijdig tot stilstand gebracht kan worden. Als een automobilist betrokken is bij een aanrijding en schade toebrengt bij een ander, dan is de voertuighouder aansprakelijk en dient deze schade te vergoeden.

Wie is er aansprakelijk bij een kettingbotsing?

Bj een kettingbotsing is de persoon die achterop jouw auto knalt aansprakelijk en dient deze de schade te vergoeden. Ook de letselschade die is opgelopen. Dus bij zo’n botsing is altijd het achterste voertuig aansprakelijk. Deze heeft de botsing veroorzaakt. Dus ben je in een kettingbotsing aangereden dan kan je de bestuurder van het voertuig achter je aansprakelijk stellen en de bestuurder die de aanrijding heeft veroorzaakt. Er bestaat ook een uitzondering op. Als het voorste voertuig remt, dan heeft het voertuig wat daar achterop rijdt geen schuld. Ook is dit zo met overmacht, als bijvoorbeeld twee auto’s tegen elkaar knallen door dichte mist.

Waarom schakel je een letsel advocaat in bij een botsing?

Mocht je een kettingbotsing meemaken, schakel dan altijd een letsel advocaat in. Er kan namelijk een discussie ontstaan over wie er aansprakelijk is. Een letsel advocaat kan contact opnemen met de andere partijen en kan regelen dat je aanspraak kunt maken op een letselschade vergoeding. Dit is bijvoorbeeld inkomensschade van het inkomen wat je nu mist, omdat je niet kunt werken. Maar ook alle andere kosten zoals autoschade en smartengeld.